Представянето на албума „Дупница през вековете“ предизвика огромен интерес  Дупнишката галерия „Околийска къща“ бе изпълнена до краен предел от присъстващите на представянето на албума „Дупница през вековете“.